Lucas Johannes Kuijs


Nicolaas KuijsJohanna de Munnik

Lucas Hendricus KuijsJohanna van der Pool

Lucas Johannes Kuijs

l i n k s
Getrouwd met:
Theresia Francisca de Wolff

Broers / Zussen:
Johanna Clazina Kuijs
Abraham Kuijs
Nicolaas Kuijs
Cornelis Kuijs
Weggerina Kuijs
Weggerinus Kuijs
Leena Kuijs
Gerrit Kuijs

Kinderen:
Willem Dirk Johannes Kuijs
Naatje Kuijs
Willem Lucas Johannes Kuijs
Theresia Cecilia Augustina Kuijs
Marinus Kuijs
Dirk Johannes Kuijs
Dirk Johannes Kuijs
Lucas Johannes Kuijs
Lucas Johannes Kuijs
 • Geboren: 1836, Gouda (ZH, NLD)
 • Getrouwd: 16 januari 1863, Middelburg (ZLD, NLD), met Theresia Francisca de Wolff
 • Overleden: 14 mei 1901, Middelburg (ZLD, NLD)
 • Beroep: Werkman

  Huwelijksakte 16 januari 1863:  Heden den zeventienden van de maand januari des jaars een duizend acht honderd drie en zestig, verschenen voor mij wethouder, ambtenaar van den burgerlijken stand van Middelburg, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis Lucas Johannes Kuijs oud zesentwintig jaren, geboren te Gouda, beroep matroos bij de marine, wonende te Vlissingen, ongehuwd, meerderjarige zoon van Lucas Hendricus Kuijs van beroep Kastelein en van Johanna van der Pool, zonder beroep, beiden wonende te Gouda ter eene; en Theresia Francisca de Wolff oud vierentwintig jaren, geboren te Middelburg, van beroep zonder, wonende alhier ongehuwd, natuurlijke niet erkende meerderjarige dochter van Theresia de Wolff, zonder beroep, wonende alhier ter andere zijde;
  welke mij verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan. Vervolgens door mij gelet zijnde
  Ten eerste: op het door den aanstaande echtgenoot overlegd certificaat van voldoening aan de nationale militie en de toestemming van den ?? ?? officier van Zijnen Majesteits met ?? Zeeland, tot aangaan van een huwelijk
  Ten tweede: op de door de beide aanstaande echtgenooten overgelegde geboorteakten
  Ten derde: op de mondelinge verklaringe die ouders van den aanstaanden echtgenoot dat zij hunne toestemming geven tot de voltrekking van dit huwelijk
  Ten vierde: op de mondelinge verklaring der moeder van de aanstaande echtgenoote dat zij ?? ?? dochter erkent en mede in dat huwelijk ??
  Ten vijfde: op de bewijzen der gedane afkondigingen van 't voorgenomen huwelijk tussen de aanstaande echtgenooten gedaan in deze gemeente en te Vlissingen op zondag den vierden en elfden januarij dezes jaar, zonder dat daartegen eenige ?? is ??

  al welke stukken mij ter hand zijn gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijksregister, dat bestemd is om de griffie der arrondissements-regtbank te worden overgebragt. Voldoende aan hun verzoek en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij in tegewoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Lucas Johannes Kuijs en Theresia Francisca de Wolff door den echt aan elkander zijn verbonden. Van akte welk door mij is opgemaakt deze akte en in de beide dubbelen van het huwelijksregister dezen gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van: Willem Weideman oudzevenenveertig jaren, van beroep kastelein, Izaak de Wolff, oud tweeenzestig jaren, zonder beroep, Jan Riemens oud zesendertig jaren, van beroep timmerman en Jacobus Broerse, oud negenenvijtig jaren, van beroep winkelier, allen bekenden des echtgenooten; wonende de drie eersten alhier, de laatste te Koudekerke. En is deze akte, na gedane voorlezing, door den echtgenoot, den vader des echtgenoots, de moeder der echtgenoote, de vier getuigen en mij geteekend, tevens de echtgenoote en de moeder des echtgenoots verklaard hebben niet te kunnen schrijven als hebbende zulks nimmer geleerd

  --------------------------------------------------------------------------------

  Notatie in het strafregister:  Hierboven één van de vele notatities (zie hieronder het hele overzicht van alle notaties) in het strafregister. De volgende gegevens zijn hierop vermeld:

  Lucas Johannes Kuijs, werkman, Gouda 24 juli 1836, Middelburg, 03 augustus 1893, 31 januari 1893 Kantongerecht Middelburg, Nachtgerucht, Twee dagen, 3 augustus 1893, 5 augustus 1893, (niet leesbaar - oa naam van de cipier), twee dagen, 5 augustus 1893, Persoonlijke kenmerken:  Geslacht: Mannelijk Lengte: 1.63 meter
  Vader: Lucas Johannes Haar: Grijs
  Moeder: Johanna vd Pol Wenkbrauwen: id
  Nationaliteit: Ned Voorhoofd: laag
  Burgerlijke Staat: gehuwd Oogen: bruin
  Godsdienstige gezindte: protestant Neus: dik
  Lager onderwijs genoten: ja Mond: groot
  Ouderdom (bij opneming): 57 jaar Kin: rond
  Gedrag in het gesticht: goed Baard: geschoren
  Aangezicht: rond
  Kleur: bruin
  Gewone taal: Ned
  Bijzondere Teekenen: -


  --------------------------------------------------------------------------------

  Het volledige overzicht van alle notaties in het strafregister:

  index nr: datum vergrijp: straf: vergrijp: datum vastzetting:
  249:5 18 april 1882 1 dag Openbaar dronkenschap 18 juli 1882
  249:117 21 september 1882 1 dag Openbaar dronkenschap
  250:63 24 september 1883 2 dagen Openbaar dronkenschap
  260:550 31 januari 1893 2 dagen Nachtgerucht 1-3 augustus 1893
  260:537 13 december 1893 2 dagen Openbaar dronkenschap
  263:200 3 juli 1895 1 dag Openbaar dronkenschap 27-28 november 1895
  263:204 17 juli 1895 1 dag Openbaar dronkenschap 28-29 november 1895
  263:300 18 september 1895 2 dagen Openbaar dronkenschap 24-26 januari 1896
  264:70 17 juni 1896 2 x 2 dagen Openbaar dronkenschap 8-12 augustus 1896
  264:243 22 juli 1896 2 dagen Openbaar dronkenschap 17-19 november 1896
  264:333 18 november 1896 2 x 5 dagen Openbaar dronkenschap 23 december 1896 - 2 januari 1897
  264:400 16 september 1896 2 dagen Openbaar dronkenschap 17-19 januari 1897
  264:578 3 februari 1897 3 dagen Openbaar dronkenschap 11-14 maart 1897
  264:693 10 maart 1897 5 dagen Openbaar dronkenschap 28 april - 3 mei 1897
  265:187 2 juni 1897 3 dagen Openbaar dronkenschap 11-14 augustus 1897
  265:463 24 november 1897 1 week Openbaar dronkenschap 21-28 januari 1898
  265:689 16 februari 1898 5 dagen Openbaar dronkenschap 19-24 april 1898
  266:331 29 juni 1899 1 week Openbaar dronkenschap 12-19 september 1898
  267:386 21 juni 1898 10 dagen Openbaar dronkenschap 21-31 augustus 1899
  267:479 27 september 1899 1 week Openbaar dronkenschap 4-11 november 1899
  267:508 21 juni 1899 1 dag Politie overtreding 20-21 november 1899
  268:93 7 februari 1900 14 dagen Straatschending 26 maart - 9 april 1900
  268:435 4 juli 1900 14 dagen Openbaar dronkenschap 10-24 september 1900
  268:599 4 juli 1900 2 x 1 dag Nachtgerucht 16-18 november 1900
  268:606 10 oktober 1900 14 dagen Openbaar dronkenschap 18 november - 2 december 1900


  --------------------------------------------------------------------------------

  Overlijdensakte:  Heden den vijftienden mei negentien honderd een, verscheen voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand van Middelburg, Johannes Petrus Kuijpers, oud vier en vijftig jaren, van beroep lijkdienaar wonende te Middelburg, alsmede Adriaan Verschoore de la Housfaije (??), oud tachtig jaren, van beroep lijkdienaar, wonende te Middelburg, welke mij hebben verklaard, dat op den veertienden mei negentienhonderd een, ten zes ure, des voormiddags, binnen deze gemeente is overleden Lucas Johannes Kuijs, oud drie en zestig jaren, geboren te Gouda van beroep werkman wonende te Middelburg echtgenoot van Theresia Francisca de Wolff, zonder beroep, wonende te Middelburg, zoon van Lucas Hendricus Kuijs en van Johanna van der Pool, beiden overleden. En is hiervan opgemaakt deze akte, die, nagedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend.  Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE