Willem Dirk Johannes Kuijs


Lucas Hendricus KuijsJohanna van der Pool

Lucas Johannes KuijsTheresia Francisca de Wolff

Willem Dirk Johannes Kuijs

l i n k s
Getrouwd met:
Levina Francisca Smolders

Broers / Zussen:
Naatje Kuijs
Willem Lucas Johannes Kuijs
Theresia Cecilia Augustina Kuijs
Marinus Kuijs
Dirk Johannes Kuijs
Dirk Johannes Kuijs
Lucas Johannes Kuijs

Kinderen:
Lucas Johannes Kuijs
Anna Pieternella Martina Kuijs
Theresia Francisca Kuijs
Pieternella Martina Kuijs
Marie Josephina Francisca Kuijs
Wilhelmina Johanna Kuijs
Maria Pieternella Josephina Kuijs
Adriana Johanna Kuijs
Catharina Maria Kuijs
Catharina Maria Kuijs
Willem Dirk Johannes Kuijs
 • Geboren: 19 maart 1869, Middelburg (ZLD, NLD)
 • Getrouwd: 15 november 1895, Middelburg (ZLD, NLD), met Levina Francisca Smolders
 • Overleden: datum onbekend, plaats onbekend
 • Beroep: Eerst Kastelein, vervolgens bediende en tot slot broodbezorger

  Geboorte akte 19 maart 1869  Het uittreksel van deze akte is afgegeven op 09 november 1895 ten behoeve van het huwelijk tussen Willem Dirk Johannes Kuijs en Levina Francisca Smolders en is als huwelijkse bijlage gearchiveerd.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Trouwakte 15 november 1895, nr:123  Heden den vijftienden november achttien honderd vijf en negentig, verschenen voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand van Middelburg, in het openbaar binnen het gemeentehuis met verzoek om tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan Willem Dirk Johannes Kuijs volgens overgelegde geboorte-akte oud zesentwintig jaren, geboren te Middelburg van beroep Kastelein wonende te Goes, ongehuwde meerderjarige zoon van lucas Johannes Kuijs, werkman en van Theresia Francisca de Wolf, zonder beroep, beide wonende te Middelburg, hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende, ter eenre, en Levina Francisca Smolders, volgens overgelegde geboorte-akte oud vierentwintig jaren, geboren te Goes, zonder beroep wonende te Middelburg ongehuwd, meerderjarige dochter van Gillis Martinus Smolders en van Anna Pieternella van der Does, beiden zonder beroep en wonende te Goes, hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende ter andere zijde. Alvorens tot deze voltrekking over te gaan is door mij gelet op de binnen deze gemeente en te Goes plaats gehad hebbende huwelijks-afkondigingen. Alsmede op het door den verloofde overlegd certificaat van voldoening aan de nationale militie en zijne militaire toestemming.

  Nadat nu de verloofde elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen, hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouw al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Willem Dirk Johannes Kuijs en Levina Francisca Smolders, door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk door mij is opgemaakt deze akte en in beide dubbelen van het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Pieter Martinus de Witt, oud vierendertig jaren, veldarbeider, zwager des echtgenoots, wonende te Middelburg, Pertus Johannes Smolders, oud tweeenzestig jaren, koopman, oom der echtgenoote, wonende te Goes, Cornelis Beukert, oud zevenentwintig jaren, schilder, zwager des echtgenoote wonende te Middelburg en Phillipus Jacobus de Vos, oud zesentwintig jaren, schilder, bekende der echtgenooten, wonende te Middelburg.

  En is deze akte na gedane voorlezing door de echtgenooten, den vader des echtgenoots, de ouders des echtgenoote en de getuigen, benevens door mij geteekend, verklarende de moeder des echtgenoots niet te kunnen teekenen als hebbende zulks nimmer geleerd.

  Als extra huwelijksbijlagen zijn bovendien opgenomen de afkondiging van het huwelijk op 3 en 10 november 1895 (zie hiervoor de pagina van Levina Francisca Smolders) en het certificaat van de Nationale Militie van Willem Dirk Johannes Kuijs en de toestemming van deze Nationale Militie voor het aangaan van een huwelijk (zie beide afbeeldingen hieronder).

  --------------------------------------------------------------------------------

  Familiefoto uit 1931:
  Willem Dirk Johannes Kuijs is de man in het midden van de foto (zittend in het midden van de middelste rij).  --------------------------------------------------------------------------------

  Hieronder het kranteknipsel uit de PZC (1950) ter gelegeheid van de aankondiging van het Gouden huwelijksfeest.

  Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE