Anna Pieternella Martina Kuijs


Lucas Johannes KuijsTheresia Francisca de Wolff

Willem Dirk Johannes KuijsLevina Francisca Smolders

Anna Pieternella Martina Kuijs

l i n k s
Getrouwd met:
Antonie Bodbijl

Broers / Zussen:
Lucas Johannes Kuijs
Theresia Francisca Kuijs
Pieternella Martina Kuijs
Marie Josephina Francisca Kuijs
Wilhelmina Johanna Kuijs
Maria Pieternella Josephina Kuijs
Adriana Johanna Kuijs
Catharina Maria Kuijs
Catharina Maria Kuijs
Anna Pieternella Martina Kuijs
 • Geboren: 23 november 1898, Middelburg (ZLD, NLD)
 • Getrouwd: 27 juni 1924, Middelburg (ZLD, NLD), met Antonie Bodbijl
 • Overleden: datum onbekend, plaats onbekend

  Uittreksel Bevolkingsregister:  Uit dit uittreksel van het bevolkingsregister blijkt dat (naast reeds bekende geboortedatum, trouwdatum en beroep) Antonie Bodbijl eerst Nederlands Hervormd als geloofovertuiging heeft wat later is doorgestreept en verandert is in geen en dt Anna Pieternella Martina Kuijs een Rooms-Kathollieke geloofsovertuiging heeft. Bovendien blijkt uit dit uittreksel dat het echtpaar op de volgende adressen in Middelburg heeft gewoond:

 • Oostkerkplein 04; vanaf trouwdatum
 • Klein Vlaanderen M 158; ingangsdatum: 03 september 1925
 • Veerschesingel 200; ingangsdatum: 07 februari 1929


 • Voorts blijkt uit onderstaand krantebericht dat ze ook nog gewoond hebben achter Het Jacob Roggeveenhuis (1970) en vanaf 1980 in het Jacob Roggeveenhuis aan de Noordsingel.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Krantenknipsel Provinciale Zeeuwse Courant (PZC), donderdag 28 juni 1984

  Echtpaar Bodbijl viert diamanten huwelijksfeest.


  MIDDELBURG - Het echtpaar A. Bodbijl en A.P.M. Bodbijl-Kuijs herdacht woensdag in Middelburg het feit dat het op de kop af zestig jaar geleden was dat zij in het huwelijk traden. De diamanten bruiloft werd luister bijgezet met een druk bezochte receptie in de grote recreatiezaal van het Jacob Roggeveenhuis aan de Noordsingel. Later volgde een tweede in het restaurant De Blauwe Haan aan de Markt.

  Beide echtelieden zijn geboren en getogen Middelburgers. Mevrouw Bodbijl zag er 23 november 1898 het levenslicht en haar man 5 januari 1897. Namens het gemeentebestuur werdenze gisteren gefeliciteerd door wethouder van financiŽn A. Bergshoeff, die als loco-burgemeester optrad. Ook mevrouw L. Bergshoeff-van DieŽn was daarbij aanwezig. De gelukswensen gingen vergezeld met een fraai bloemstuk. Verder werden felicitatie telegrammen van de koningin en de commissaris van de koningin.

  Mevrouw Bodbijl heeft altijd het huishoudelijk gedaan en had nimmer een betaalde baan. Haar echtgenoot nam in 1962 wegens pensionering afscheid bij de Vitritefabrieken. Daar had hij op dat moment 43 jaar opzitten. De bruidegom heeft er als ovenbouwer en metselaar gewerkt, overigens met onderbrekingen. In 1913 kwam hij als zestienjarige jongen voor het eerst de fabriekspoort binnen. Dat duurde tot februari 1917 toen twee jaar militaire dienst volgde. Terug in het burgerleven werd de heer Bodbijl geconfronteerd met het feit dat er weinig werk was. Als metselaar werkte hij op verschillende plaatsen korte periodes. Zo was hij onder andere betrokken bij de bouw van Nieuw Middelburg, de eerste wijk die buiten de vesten van Middelburg werd gebouwd. In 1920 volgde weer een kort dienstverband bij de Vitrite. Kort daarop vielen er veel ontslagen en moest ook Bodbijl eruit. In 1926 kon hij weer bij de fabriek terecht en daar bleef hij werken tot aan zijn pensionering in 1962.

  Het echtpaar heeft na het huwelijk in 1924 eerst kort achter de Oostkerk gewoond, daarna enkele jaren in Klein Vlaanderen. De langste tijd, 42 jaar, woonden de heer en mevrouw Bodbijl echter aan de Veersesingel. In 1970 betrokken ze een bejaardenwoning achter het Roggeveenhuis, waar ze in 1980 hun inttrek hebben genomen. Daar hebben beiden het goed naar hun zin, hetgeen ook blijkt dat de heer Bodbijl al kort na aankomst als voorzitter van de bewonerscommissie werd gekozen. Hij is ook 11 jaar bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de ouderbond ANBO geweest. Namens deze had de heer Bodbijl ook zitiing in de Raad voor Bejaardenwerk, die de voorloper was van de huidige Zeeuwse Raad voor Ouderen.  Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE