Lucas Johannes Kuijs


Lucas Johannes KuijsTheresia Francisca de Wolff

Willem Dirk Johannes KuijsLevina Francisca Smolders

Lucas Johannes Kuijs

l i n k s
Getrouwd met:
Maria Johanna Valkhoff

Broers / Zussen:
Anna Pieternella Martina Kuijs
Theresia Francisca Kuijs
Pieternella Martina Kuijs
Marie Josephina Francisca Kuijs
Wilhelmina Johanna Kuijs
Maria Pieternella Josephina Kuijs
Adriana Johanna Kuijs
Catharina Maria Kuijs
Catharina Maria Kuijs

Kinderen:
Levinus Franciscus Kuijs
Ari Bernardus Marinus Kuijs
Johannes Adrianus Kuijs
Willem Dirk Johannes Kuijs
Lucas Johannes Kuijs
 • Geboren: 19 maart 1897, Middelburg (ZLD, NLD)
 • Getrouwd: 29 januari 1921, Middelburg (ZLD, NLD), met Maria Johanna Valkhoff
 • Overleden: 28 juli 1953, Middelburg (ZLD, NLD)
 • Beroep: Als fabrieksarbeider 31 jaar werkzaam geweest bij de Vitrite in Middelburg (waarvan het grootste gedeelte in de glasperserij)

  Trouwakte 11 februari 1921 aktenummer:17 - trouwdatum: 29 januari 1921.  Heden elf februari negentienhonderd een en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Middelburg, in het huis der gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan: Lucas JOhannes Kuijs, oud drie en twintig jaren, fabrieksarbeider geboren en wonende te Middelburg, meerderjarige zoon van Willem Dirk Johannes Kuijs, oud een en vijftig jaren broodbezorger en van Levina Francisca Smolders, oud vijftig jaren, zonder beroep beiden wonende te Middelburg, hier tegenwoordig hun toestemming tot dit huwelijk gevend en Maria Johanna Valkhoff, oud achttien jaren, zonder beroep, geboren te Helder en wonende te Middelburg minderjarige dochter van Ari Bernardus Marinus Valkhoff, oud een en vijftig jaren, militair werkman en van Johanna Adriana Harthoorn, oud twee en veertig jaren, zonder beroep, beide wonende te Middelburg, hier tegenwoordig hun toestemming tot dit huwelijk gevend. De afkondigingvan dit huwelijk is zonder stuiting geschied alhier op negentwintig januari laatstleden. Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwlijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkaar zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig: Machiel Harthoorn, oud zes en zeventig jaren, tuinman, grootvader der bruid en Arend Johannes Beukert, oud vijf en twintig jaren, fabrieksarbeider, neef van den bruidegom, beiden wonende te Middelburg.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Uittreksel Burgerlijke Stand:  Naast de reeds bekende gegevens zoals geboorte datum van de verschillende gezinsleden, zien we hier ook de daadwerkelijke inschrijfdatum van de kinderen. Zo is Willem Dirk Johannes Kuijs ingeschreven op 06 juni 1921, Ari Bernardus Marinus Kuijs op 31 maart 1924, Levinus Franciscus Kuijs op 26 maart 1930 en Johannes Adrianus Kuijs op 22 augustus 1935. Ook blijkt uit dit document de geloofsovetuiging. Van Lucas Johannes Kuijs was dat Rooms-Katholiek van Maria Johanna Valkhoff was dat Gerformeerd wat later doorgehaald en verandert is in Nederlands-Hervormd. Bij de kinderen is dat allemaal geen geweest, nadat dat bij Willem Dirk Johannes eerst nog Rooms-Katholiek was.

  Het gezin heeft vanaf inschrijving (voor de ouders was dat 11 februari 1921) gewoond op de Seislaagte M67. Voor Maria Johanna Valkhoff geldt dat zij op 28 april 1903 uit de gemeente Veere naar de gemeente Middelburg is verhuist (adres niet bekend). Daarna (onbekend vanaf wanneer) woont het gezin op de Brakstraat O272 om vervolgens op 14 april 1922 te verhuizen naar Klein Vlaanderen M199. Op dat adres wordt maar kort gewoond want op 2 september 1922 verhuist het gezin naar Seislaagte M70. Op 17 december 1926 verhuist het gezin weer terug naar Klein Vlaanderen, ditmaal nummer 103.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Familiefoto uit 1931:
  Lucas Johannes Kuijs is de meest rechter persoon zittend in de middelste rij.  --------------------------------------------------------------------------------

  Gezinsfoto rond 1940:
  Staand van links naar rechts: Willem Dirk Johannes Kuijs, Lucas Johannes Kuijs, Maria Johanna Valkhoff, Ari Bernardus Marinus Kuijs en op de voorgrond Levinus Franciscus Kuijs en Johannes Adrianus Kuijs.  --------------------------------------------------------------------------------

  Overlijdensbericht in het personeelsblad van de Vitrite in Middelburg  --------------------------------------------------------------------------------

  Overlijdensbericht in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC)

  Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE